TÊN MIỀN VIỆT NAM

TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ
(Hằng năm)
TỔNG
(Năm đầu)
.vn 260,000 đ 580,000 đ 830,000 đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 250,000 đ 450,000 đ 700,000 đ
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn 250,000 đ 250,000 đ 400,000 đ
.name.vn 30,000 đ 30,000 đ 60,000 đ

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ
(Hằng năm)
TỔNG
(Năm đầu)
.com | .net Miễn phí 250,000 đ 250,000 đ
.org | .info | .link | .biz Miễn phí 379,000 đ 379,000 đ
.bz | .ws | .tv | .me Miễn phí 560,000 đ 420,000 đ

Bảng giá tên miền