Tag Archives: index nội dung

GOOGLE ngừng hỗ trợ submit url, và cách index nội dung nhanh nhất hiệu quả

Ngày 25.7.18, Google đã có thông báo về việc họ khai tử phương thức công khai gửi các URLs cho việc lập chỉ mục tìm kiếm của Google. Trang “addurl” vẫn thường được liệt kê trên tài liệu trợ giúp, giờ đây đã được điều hướng tới trang đăng nhập của Google Search Console. Các […]