Tag Archives: cách tạo form đăng ký

Cách tạo form đăng ký

*Việc tạo Form đăng ký trên Google form rất thuận tiện cho việc thu thập thông tin khách hàng. Đây là một trong những tính năng miễn phí của Drive gồm nhiều tiện ích khác, nhưng không phải ai cũng biết cách tạo form đăng ký. Đôi khi vào một trang web, bạn thấy nút […]