Chào tất cả mọi người!

–  Company name written in Vietnamese: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phương Quân

–  Company name written in English: Phuong Quan Co., Ltd.

– Certificate of Business Registration was granted by the Department of Planning and Investment Long An Province for the first time on 22 September 2000 with the business code: 0302108987

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *